Adapt-Ability Ruward-1

Adapt-Ability | Institute For Workability Improvement | Training, Instruments, Programs, Workingmodels

nl gb de tr am

KvK nummer: 05070375

 

BTW nr.:NL822621071B01

 

EORI-nr. NL 822621071

Ruward

Ruward-1 is een systeem om basis handvaardigheden van een individu te meten en ze uit te drukken in termen van industriële functioneren. Zowel Ruward-1 als het Mast-1 systeem zijn primairontwikkeld om een inzicht in de handvaardigheden van personen te verkrijgen binnen een industriëlesetting.

Het niveau van de handvaardigheden ligt hierbij gelijk aan het begrip “normaaltijd”.
Ook de classificatie van welke baan dan ook intermen van handvaardigheden en functioneringsniveau’s die verreist zijn voor een bevredigendfunctioneren, maakt man-vrouw/ baan-vergelijking mogelijk met behulp van een computerprogrammagebaseerd op Excel of Access.

In feite bestaat het systeem uit 19 afzonderlijke taken ook wel werkopdrachten genoemd. Om te voorkomen dat verwarring zou ontstaan met testenuit de psychotechniek werden deze taken in de aanvang “handvaardigheidtest” genoemd.

Het bewegingspatroon van de eerste test is zodanig gekozen dat hierin de bewegingen Reiken, Grijpen en Verplaatsen in hun meest elementaire vorm voorkomen. De beweging Plaatsen komt door de simpelheid van de eerste zes tests, nog niet voor. Vanaf test 1 vindt, per test, verzwaring plaats met één invloedsfactor. Test 19 is uit een brede combinatie van invloedsfactoren overzicht test 1 en testtafel samengesteld.

Het doel van deze systematische opbouw is om te bepalen bij welke invloedsfactor de handvaardigheid bij een persoon minder wordt of in het geheel niet aanwezig is.

In tegenstelling tot de Mast-systemen is het Ruward-1 systeem in principe niet “mobiel” er is dan ook min of meer een vaste locatie noodzakelijk.

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) bevordert de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland. Verder informeert de COTAN testgebruikers over de stand van zaken op testgebied. Het Ruward-1 testsysteem is Cotan genormeerd.