Adapt-Ability Mast 1

Adapt-Ability | Institute For Workability Improvement | Training, Instruments, Programs, Workingmodels

nl gb de tr am

KvK nummer: 05070375

 

BTW nr.:NL822621071B01

 

EORI-nr. NL 822621071

MAST-1

Mast-1 is een systeem om basis handvaardigheden van een individu te meten en ze uit te drukken in termen van industriële functioneren. Zowel Mast-1 als het Ruward-1 systeem zijn primair ontwikkeld om een inzicht in de handvaardighedenvan personen te verkrijgen binnen een industriële setting. Het niveau van de handvaardigheden ligthierbij gelijk aan het begrip "normaaltijd". Ook de classificatie van welke baan dan ookintermen van handvaardigheden en functioneringsniveaus die verreist zijn voor een bevredigend functioneren, maakt man-vrouw/ baan-vergelijkingmogelijk met behulp van een computerprogramma gebaseerd op Excel of Access.
In feite bestaat het systeem uit 20 afzonderlijke taken ook wel werkopdrachten genoemd. Om te voorkomen dat verwarring zou ontstaan met testen uit de psychotechniek werden deze taken in de aanvang “handvaardigheidtest” genoemd.

Het bewegingspatroon van de eerste test is zodanig gekozen dat hierin de bewegingen Reiken, Grijpen, Verplaatsen en Loslaten in hun meest elementaire vorm voorkomen, binnen de MTM worden dit ook wel de basisvaardighden genoemd. De beweging Plaatsen komt door de simpelheid van de eerste zes tests, nog niet voor. Vanaf test 1 vindt, per test, verzwaring plaats met één invloedsfactor.