Adapt-Ability Testsystems

Adapt-Ability | Institute For Workability Improvement | Training, Instruments, Programs, Workingmodels

nl gb de tr am

KvK nummer: 05070375

 

BTW nr.:NL822621071B01

 

EORI-nr. NL 822621071

Testsystemen

Ontstaan van de testsystemen

De MAST-systemen bestaan uit drie integrale diagnosticerende en vergelijkende test procedures die erop gericht zijn om het bereik en niveau van de vaardigheden van een individu te meten.

Deze kunnen dan vastgelegd worden op zo'n wijze dat onmiddellijke vergelijking met de vereisten van specifieke functies mogelijk is. Daardoor ontstaat er een man/functie vergelijkingssysteem dat waardevol is voor doeleinden van beroepskeuzebegeleiding, training en plaatsingen.

De systemen voorzien in:

  1. Een meting van de specifieke mogelijkheden in termen die exact. Vergelijbaar zijn met de vereisten van de bestaande functies in de industrie en in de handel.
  2. Een classificatie systeem dat een directe vergelijking mogelijk maakt tussen de persoonlijke vaardigheden van het individu en de precieze vereisten van een bepaalde taak.
  3. De criteria zijn gebaseerd op een internationaal bekend en gerespecteerd meetsysteem om toekomstige werkgevers te overtuigen van de vaardigheid van onervaren mensen om een niveau van functioneren te bereiken en te behouden binnen de reguliere industrie.
  4. Een basis van functioneringskenmerken, die individueel aanvaard is, internationaal gezien, bij de industrie en de handel.

De drie systemen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt, of gezamenlijk geïntegreerd als heldere beroepswaarderingsmodellen, zijn:

Mast-systemen hebben een aantal unieke voordelen ten aanzien van beroepskeuzebegeleiding en plaatsing, maar misschien is het belangrijkste het aangeven hoe trainingsprogramma(s) aangepast moeten worden om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van individuele cliënten en het effectief volgen van vooruitgang in een wijd bereik van werkzaamheden gerelateerd aan mogelijkheden en bekwaamheden.

Mast 1 en 2 testbatterijen kunnen gemakkelijk vervoerd worden in een normale auto, aangezien zij opgeborgen zijn in vier compacte draagbare kisten. Ruward-1 daarentegen gaat uit van een vaste locatie en bestaat uit een testtafel, opbergkast en losse testonderdelen.

De Mast-systemen worden in Nederland al jaren op grote schaal gebruikt binnen de Sociale Werkvoorziening. Binnen het speciaal onderwijs wordt vooral gebruik gemaakt van de vernieuwde Ruward. Bij bedrijven als Scania Nederland, TPG-Post en OTTO workforce zijn deze instrumenten ingezet in het kader van reïntegratie en selectie.

Ook buiten Nederland is men bekend met de verschillende systemen zo is geleverd aan bedrijven en instellingen in:
Groot-Brittannië, België, Duitsland, Spanje, Zwitserland, Roemenië en Polen. Onlangs is het Ruward-systeem geïntroduceerd en geleverd aan een tweetal organisaties in Turkije. Binnenkort wordt het systeem ook in Armenië en Saudi Arabië geïntroduceerd.