Adapt-Ability samen bepalen we de koers

Adapt-Ability | Institute For Workability Improvement | Training, Instruments, Programs, Workingmodels

nl gb de tr am

KvK nummer: 05070375

 

BTW nr.:NL822621071B01

 

EORI-nr. NL 822621071

mens-werk

Ons adviesbureau is de voortzetting van het Bedrijfskundig Buro Mink en heeft een rijke ervaring. Wij verzorgen training en scholing op het gebied van de mens-werkafstemming en de arbeids(re)integratie. Dit kan gericht zijn op de mens als (toekomstige) werknemer, cliënt of  uitkeringsgerechtigde of op de consulent, begeleider, assessor of leraar. Voorbeelden zijn de cursus "inleiding arbeidskundige technieken" en de cursussen betreffende het gebruik van MAST- en Ruwardtestsystemen. Tevens zijn wij leverancier van deze testsystemen.

hand-handeling

Verricht ook arbeidskundig onderzoek in de brede zin van het woord met  betrekking tot (industreel) werk of de werksituatie als zodanig en gericht op werkmethodeverbetering, uitvoeren van Ons motto hierbij is: "samen bepalen we de koers" functie- en/of taakanalyse of onderzoek naar arbeidsvaardigheden van mensen. Het gaat dan om hand- of handelingsvaardigheid en/of bedrevenheid, gerelateerd aan cognitieve en motorische vaardigheden. Het MAST en het Ruwardtestsysteem zijn hierbij de basis.Onderzoek mondt uit in advies. Dit advies heeft betrekking op verbetering van werkprocessen, of op een verbetering van de afstemming tussen persoonlijke handelingsvaardigheden en functievereisten.

We leveren onder andere aan bovenstaande scholen, NGO's enz.

Samenwerkingen

Adapt-Ability werkt samen met:

Edupos

Edupos is een onderwijskundig adviesbureau voor het primair- en voortgezet onderwijs. Zij ontwikkelen, implementeren en begeleiden onderwijsconcepten.  Ze zijn experts in gepersonaliseerd leren.

logo edupos.jpg

Platvorm Doen in

Concreet en compleet

De ervaring is dat de maatschappij om een andere vorm van onderwijs en begeleiding vraagt. Samen met de scholen kijken wat er goed is, wat er nodig is en wat er ontwikkeld moet worden. Doen waar je kwaliteiten liggen, waar je goed in bent om vanuit daar je kennis en ervaring te delen.

Om dit op een opbrengstgerichte manier te faciliteren is het Platform DOEN IN opgericht waarbij de Stuurgroep Platform DOEN IN coördineert, faciliteert en ondersteunt daar waar nodig is om de uiteindelijke kwalitatieve opbrengst van kennis, expertise en producten voor het onderwijs centraal te positioneren en te borgen binnen de organisatie(s). Concreet en compleet.

 

doen in.jpg

De Kom Druten

Op deze school mogen we een complete set Ruward Praktijk leveren hiermee wordt een nieuw lokaal ingericht waar d leerlingen de arbeidsvaardigheden kunnen gaan leren.

Op De Kom kijken we goed naar de capaciteiten en mogelijkheden van onze leerlingen. We begeleiden hen op een zinvolle en aangename manier tot een zo optimaal mogelijk functioneren in de maatschappij. 

Onze leerlingen zijn vanwege hun beperking afhankelijk van hun begeleiders. Met het gevaar dat voorbij gegaan wordt aan hun werkelijke behoefte. Dat mag niet, want: iedereen heeft zijn eigen karakter en identiteit. Opvoeding en onderwijs moeten duidelijk bijdragen tot persoonlijkheidsvorming, die niet los gezien kan worden van het opgroeien tot volwassenheid. Al onze leerlingen hebben het recht een oorspronkelijk, authentiek mens te worden en iemand die zichzelf durft te zijn. 

 We proberen dit te bereiken door te zorgen voor een passend pedagogisch klimaat en door het geven van onderwijs waarbij zowel voor het speciaal onderwijs (so) als voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) geldt dat de verschillende onderdelen van het onderwijs zoveel mogelijk in onderlinge samenhang worden gegeven. 

   

 logo klein.png

 Hasp-O Zuid Sint Truiden

Onlangs hebben 4 leerkrachten van de school Hasp-O Zuid in Sint Truiden het certificaat inleiding in de arbeidskunde - Ruward behaald. Er waren al zes leerkrachten gecertificeerd, die hebben een herhalingsdag gevolgd. De school beschikt nu over 10 gecertificeerde leerkrachten. Reden voor de school om op de onlangs geschilderde gevel het bordje op de gevel te plaatsen zodat elke voorbijganger kan zien dat de school Ruward gecertificeerd is. En je ontkomt er niet aan als je een brief op de bus doet.

 

VRGT7259.JPGIMG_2840.JPGIMG_2841.JPG

BEEKDAL VSO AMERSFOORT

Beekdal VSO is onderdeel van ’s Heeren Loo onderwijs en daarmee één van de vier scholen binnen ’s Heeren Loo. Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs en geven onderwijs aan leerlingen met ernstige leerproblemen. Ook wel bekend als een school voor zeer moeilijk lerenden (ZML).

Beekdal VSO bestaat uit dertien klassen. Een klas heeft gemiddeld tussen de 10 en 15 leerlingen.

In het hele VSO besteden we veel aandacht aan de voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Het doel hiervan is het ontwikkelen van de werknemersvaardigheden en een juiste werkhouding. Uiteindelijk, in de uitstroomfase, gaan onze leerlingen ‘op stage’ ook om een passende uitstroomplek te vinden. Met de aanschaf van Ruward Praktijk hoopt de school de leerlingen nog gerichter trainingsaanbod aan te bieden.

 beekdal.png

 

Stedelijk buitengewoon onderwijs Antwerpen

De Leerexpert

Op deze school mogen we binnenkort een Ruward testsysteem en een compleet pakket Ruward Praktijk leveren. De school start het schooljaar 2023-2024 met een secundaire school OV 1 en OV 2. 

In onderling overleg werken

Samenwerken, daarop is onze schoolwerking gebouwd. We zijn een nieuwe buitengewone basis- (type 2) en secundaire school, ontstaan uit de schoot van De Leerexpert Columbiastraat. Bij ons zijn leerlingen met een matige tot ernstige beperking en/of autismespectrumstoornis (OV1en OV2 type 2 en 9) welkom. Je vindt ons op Luchtbal, ten noorden van Antwerpen, vlakbij Kinepolis.

We kijken op onze eigen manier naar onderwijs. Zo dagen we elk kind uit en gaan voor we voor leerwinst. We delen onze leerlingen niet in volgens leeftijd of niveau. Maar we kijken naar de leerkansen en zorgnoden van elk kind en stellen zo heterogene klasgroepen samen voor basisonderwijs (2,5 tot 13 jaar) en voor secundair (13 tot 21 jaar). Zo willen we de draagkracht van het team verhogen.

 

  logo.jpg

Brede zorgschool de Cambier

De Cambier biedt expertise aan de leerlingen en beschikt over het benodigde specialisme. Alle leerlingen hebben de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en we werken doelgericht. Iedereen wordt gehoord, gezien en is zichzelf! Dit geldt voor onze leerlingen, ouders en collega’s. Als team zijn we toegankelijk en hechten veel waarde aan een positieve sfeer op de scholen. 

We werken gelijkwaardig samen met leerlingen, ouders en collega’s, zijn betrokken en hebben een open en eerlijke houding naar elkaar. Wij leren van en met elkaar. Wij voelen ons veilig om hulp te vragen, aan te bieden en staan voor elkaar klaar. In ons pedagogisch klimaat mag je jezelf zijn en fouten maken hoort daarbij.

Hier leer je van. Iedereen wordt gestimuleerd om eigen initiatief te tonen, zelf te ervaren en te beleven. Er is een goede balans tussen inspanning en ontspanning. 

images.jpg

 

Ruward Praktijk in beeld 

bij de Sociale Dienst Drechtsteden. In 2019 mochten wij een complete set van Ruward Praktijk leveren aan het Arbeidsonderzoek Centrum. De Sociale Dienst laat in een korte film zien hoe zij te werk gaat  De samenwerking met verschillende partners, gemeenten, ambassadeurs inclusief werkgeverschap en afdelingen binnen de Sociale Dienst Drechtsteden hoe zij inwoners van de Drechtsteden aan werk helpen.

klik op de link om de video te bekijken https://www.youtube.com/watch?v=bvJmheZa7Q0