Adapt-Ability samen bepalen we de koers

Adapt-Ability | Institute For Workability Improvement | Training, Instruments, Programs, Workingmodels

nl gb de tr am

KvK nummer: 05070375

 

BTW nr.:NL822621071B01

 

EORI-nr. NL 822621071

mens-werk

Ons adviesbureau is de voortzetting van het Bedrijfskundig Buro Mink en heeft een rijke ervaring. Wij verzorgen training en scholing op het gebied van de mens-werkafstemming en de arbeids(re)integratie. Dit kan gericht zijn op de mens als (toekomstige) werknemer, cliënt of  uitkeringsgerechtigde of op de consulent, begeleider, assessor of leraar. Voorbeelden zijn de cursus "inleiding arbeidskundige technieken" en de cursussen betreffende het gebruik van MAST- en Ruwardtestsystemen. Tevens zijn wij leverancier van deze testsystemen.

hand-handeling

Verricht ook arbeidskundig onderzoek in de brede zin van het woord met  betrekking tot (industreel) werk of de werksituatie als zodanig en gericht op werkmethodeverbetering, uitvoeren van Ons motto hierbij is: "samen bepalen we de koers" functie- en/of taakanalyse of onderzoek naar arbeidsvaardigheden van mensen. Het gaat dan om hand- of handelingsvaardigheid en/of bedrevenheid, gerelateerd aan cognitieve en motorische vaardigheden. Het MAST en het Ruwardtestsysteem zijn hierbij de basis.Onderzoek mondt uit in advies. Dit advies heeft betrekking op verbetering van werkprocessen, of op een verbetering van de afstemming tussen persoonlijke handelingsvaardigheden en functievereisten.

We leveren onder andere aan bovenstaande scholen, NGO's enz.

Samenwerkingen

Adapt-Ability werkt samen met:

Edupos

Edupos is een onderwijskundig adviesbureau voor het primair- en voortgezet onderwijs. Zij ontwikkelen, implementeren en begeleiden onderwijsconcepten.  Ze zijn experts in gepersonaliseerd leren.

logo edupos.jpg

Platvorm Doen in

Concreet en compleet

De ervaring is dat de maatschappij om een andere vorm van onderwijs en begeleiding vraagt. Samen met de scholen kijken wat er goed is, wat er nodig is en wat er ontwikkeld moet worden. Doen waar je kwaliteiten liggen, waar je goed in bent om vanuit daar je kennis en ervaring te delen.

Om dit op een opbrengstgerichte manier te faciliteren is het Platform DOEN IN opgericht waarbij de Stuurgroep Platform DOEN IN coördineert, faciliteert en ondersteunt daar waar nodig is om de uiteindelijke kwalitatieve opbrengst van kennis, expertise en producten voor het onderwijs centraal te positioneren en te borgen binnen de organisatie(s). Concreet en compleet.

 

doen in.jpg

Werkkracht Ede

Op LinkedIn profileert Werkkracht Ede zich in de kaart gebruikt gebruik ze RP 101 van Ruward Praktijk. klik op de link om hun intro te bekijken.

 https://www.linkedin.com/posts/werkkracht-ede_samenwerkenaanwerk-expertisecentrum-participatie-ugcPost-7192081485300940800-eLbq?utm_source=share&utm_medium=member_ios

 

VIBO

In het Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs in Turnhout en Oud-Turnhout richtten we ons op kleuter-, lager en secundair onderwijs. In elke school vertrekken we vanuit de mogelijkheden die elk soort en elke jongste; blijven geven en mogelijkheden creëren zijn daarbij kansen combineren. Onderwijzen en opvoeden betekent voor ons investeren in al onze leerlingen. De docenten werken grotendeels samen met een paramedisch team van onder andere een logopedist, verpleegkundige, orthopedagoog en psycholoog. We werken nauw samen met CLB en andere externe diensten.

 

Opleidingsvorm 2 (OV2)

 

Dit is onderwijs gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een beschermd leef- en beroepsmilieu. OV2 omvat twee fasen: elke fase duurt minimaal twee leerjaren. De eerste fase geeft voorrang aan de sociale aanpassing en waarborg tevens de arbeidsgeschiktheid. De tweede fase geeft voorrang aan de arbeidsgeschiktheid. In het kader heeft de school de Ruward-test grotendeels om nog betere arbeidsmogelijkheden van de leerling te kunnen bepalen. Adapt-Ability heeft de opleiding verzorgd aan de docenten. Op deze wijze zal de test op een verantwoorde wijze worden ingezet.

 

 vibo logo.png

Stedelijk onderwijs buitengewoon Antwerpen

De Leerexpert

Op deze school mogen we binnenkort een Ruward testsysteem en een compleet pakket Ruward Praktijk leveren. De school start het tussentijds 2023-2024 met een secundaire school OV 1 en OV 2. 

In gezamenlijk werkenoverleg

Samenwerken, daarna is onze schoolwerking gebouwd. Wij zijn een  nieuwe buitengewone basis- (type 2) en secundaire school , ontstaan ​​uit de schoot van De Leerexpert Columbiastraat. Bij ons zijn leerlingen met een matige tot beperkte beperking en/of autismespectrumstoornis (OV1en OV2 type 2 en 9) welkom. Je vindt ons op Luchtbal, ten noorden van Antwerpen, vlakbij Kinepolis.

We kijken naar onze eigen manier naar onderwijs. Zo dagen gaan we allemaal uit en gaan we voor leerwinst. We delen onze leerlingen niet volgens leeftijd of niveau. Maar we kijken naar de leerkansen en zorgnoden van elk soort en stellen zo  heterogene klasgroepen  samen voor basisonderwijs (2,5 tot 13 jaar) en voor secundair (13 tot 21 jaar). Zo willen we de  draagkracht van het team verhogen .

De school is volledig gecertificeerd voor het afnemen van de Ruward-test en is verplicht om alle Ruward-Praktijk-modules aan te bieden.

 

  logo.jpg

Brede zorgschool de Cambier

De Cambier biedt expertise aan de leerlingen en beschikt over het ingewikkelde specialisme. Alle leerlingen hebben de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en we werken effectief. Iedereen wordt gehoord, gezien en is zichzelf! Dit geldt voor onze leerlingen, ouders en collega's. Als team zijn we toegankelijkheid en veel waarde aan een positieve sfeer op de scholen. 

We werken gelijkwaardig samen met leerlingen, ouders en collega's, zijn betrokken en hebben een open en eerlijke houding naar elkaar. Wij leren van en ontmoeten elkaar. Wij voelen ons veilig om hulp te vragen, aan te bieden en staan ​​voor elkaar klaar. In ons pedagogisch klimaat mag je jezelf zijn en fouten maken hoort daarbij.

Hier leer je van. Iedereen wordt gestimuleerd om eigen initiatief te tonen, zelf te ervaren en te ervaren. Er is een goede balans tussen inspanning en ontspanning. 

afbeeldingen.jpg

 

Ruward Praktijk in beeld 

bij de Sociale Dienst Drechtsteden. In 2019 kunnen wij een complete set van Ruward Praktijk leveren aan het Arbeidsonderzoek Centrum. De Sociale Dienst laat in een korte film zien hoe zij te werken gaat De samenw erking met verschillende partners, gemeenten, ambassadeurs inclusief werkgeverschap en afdelingen binnen de Sociale Dienst Drechtsteden hoe zij inwoners van de Drechtsteden aan werk helpen.

klik op de link om de video te bekijken  https://www.youtube.com/watch?v=bvJmheZa7Q0