Adapt-Ability samen bepalen we de koers

Adapt-Ability | Institute For Workability Improvement | Training, Instruments, Programs, Workingmodels

nl gb de tr am

KvK nummer: 05070375

 

BTW nr.:NL822621071B01

 

EORI-nr. NL 822621071

mens-werk

Ons adviesbureau is de voortzetting van het Bedrijfskundig Buro Mink en heeft een rijke ervaring. Wij verzorgen training en scholing op het gebied van de mens-werkafstemming en de arbeids(re)integratie. Dit kan gericht zijn op de mens als (toekomstige) werknemer, cliënt of  uitkeringsgerechtigde of op de consulent, begeleider, assessor of leraar. Voorbeelden zijn de cursus "inleiding arbeidskundige technieken" en de cursussen betreffende het gebruik van MAST- en Ruwardtestsystemen. Tevens zijn wij leverancier van deze testsystemen.

hand-handeling

Verricht ook arbeidskundig onderzoek in de brede zin van het woord met  betrekking tot (industreel) werk of de werksituatie als zodanig en gericht op werkmethodeverbetering, uitvoeren van Ons motto hierbij is: "samen bepalen we de koers" functie- en/of taakanalyse of onderzoek naar arbeidsvaardigheden van mensen. Het gaat dan om hand- of handelingsvaardigheid en/of bedrevenheid, gerelateerd aan cognitieve en motorische vaardigheden. Het MAST en het Ruwardtestsysteem zijn hierbij de basis.Onderzoek mondt uit in advies. Dit advies heeft betrekking op verbetering van werkprocessen, of op een verbetering van de afstemming tussen persoonlijke handelingsvaardigheden en functievereisten.

We leveren onder andere aan bovenstaande scholen, NGO's enz.

Samenwerkingen

Adapt-Ability werkt samen met:

Edupos

Edupos is een onderwijskundig adviesbureau voor het primair- en voortgezet onderwijs. Zij ontwikkelen, implementeren en begeleiden onderwijsconcepten.  Ze zijn experts in gepersonaliseerd leren.

logo edupos.jpg

Platvorm Doen in

Concreet en compleet

De ervaring is dat de maatschappij om een andere vorm van onderwijs en begeleiding vraagt. Samen met de scholen kijken wat er goed is, wat er nodig is en wat er ontwikkeld moet worden. Doen waar je kwaliteiten liggen, waar je goed in bent om vanuit daar je kennis en ervaring te delen.

Om dit op een opbrengstgerichte manier te faciliteren is het Platform DOEN IN opgericht waarbij de Stuurgroep Platform DOEN IN coördineert, faciliteert en ondersteunt daar waar nodig is om de uiteindelijke kwalitatieve opbrengst van kennis, expertise en producten voor het onderwijs centraal te positioneren en te borgen binnen de organisatie(s). Concreet en compleet.

 

doen in.jpg

punt speciaal

 

Wij gaan voor een inclusievere maatschappij, waarin iedereen ertoe doet, iedereen erbij hoort en succesvol meedoet. Daarom stellen wij in ons onderwijs de vraag van de leerling centraal. De participatie van leerlingen en ouders begint op het moment dat de leerling bij ons binnenkomt: we kijken samen wat de leerling nodig heeft en organiseren het onderwijs daaromheen.

 

Voor al onze leerlingen, in alle uitstroomrichtingen, organiseren we het onderwijs zoveel mogelijk buiten de muren van onze klassen en scholen, in de maatschappij. Daartoe ontwikkelen we nieuwe onderwijsconcepten waarin het leren ín de maatschappij centraal staat. Hiervoor werken we intensief samen met partners in het onderwijs en in de maatschappij: van (collega-)onderwijs- instellingen en zorginstellingen tot regionale ondernemingen en overheden.

 

Ons ideaal is dat iedereen in hun eigen omgeving onderwijs, begeleiding en zorg ontvangt en deelneemt aan de maatschappij. Wij zien een verblijf op onze scholen voor de meeste leerlingen dan ook als tijdelijk. Stap voor stap werken we met de leerlingen naar hun uitstroombestemming toe, passend bij hun ondersteuningsbehoeften, om te komen tot een optimale deelname aan de maatschappij. 

punt speciaal.jpg

 Hasp-O Zuid Sint Truiden

Onlangs hebben 4 leerkrachten van de school Hasp-O Zuid in Sint Truiden het certificaat inleiding in de arbeidskunde - Ruward behaald. Er waren al zes leerkrachten gecertificeerd, die hebben een herhalingsdag gevolgd. De school beschikt nu over 10 gecertificeerde leerkrachten. Reden voor de school om op de onlangs geschilderde gevel het bordje op de gevel te plaatsen zodat elke voorbijganger kan zien dat de school Ruward gecertificeerd is. En je ontkomt er niet aan als je een brief op de bus doet.

 

VRGT7259.JPGIMG_2840.JPGIMG_2841.JPG

BEEKDAL VSO AMERSFOORT

Beekdal VSO is onderdeel van ’s Heeren Loo onderwijs en daarmee één van de vier scholen binnen ’s Heeren Loo. Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs en geven onderwijs aan leerlingen met ernstige leerproblemen. Ook wel bekend als een school voor zeer moeilijk lerenden (ZML).

Beekdal VSO bestaat uit dertien klassen. Een klas heeft gemiddeld tussen de 10 en 15 leerlingen.

In het hele VSO besteden we veel aandacht aan de voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Het doel hiervan is het ontwikkelen van de werknemersvaardigheden en een juiste werkhouding. Uiteindelijk, in de uitstroomfase, gaan onze leerlingen ‘op stage’ ook om een passende uitstroomplek te vinden. Met de aanschaf van Ruward Praktijk hoopt de school de leerlingen nog gerichter trainingsaanbod aan te bieden.

 beekdal.png

Gemeente Hoeksewaard

De gemeente Hoekse Waard heeft besloten een compleet pakket Ruward Praktijk aan te schaffen. HW Werkt in Oud Beijerland gaat dit inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Bij HWwerkt! werken ervaren mensen die uw situatie begrijpen en u verder helpen. We hebben contact met werkgevers, organisaties  en scholen en weten welke kansen er op de arbeidsmarkt zijn. Gemeente Hoeksche Waard  maakt onderdeel uit van het werkgeverservicepunt Rijnmond (WSPR). We werken samen en versterken elkaar waar dat kan. Met de aanschaf van Ruward Praktijk hoopt HW werkt de cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn.

 

logo-HW-Werkt.png

  

Brede zorgschool de Cambier

De Cambier biedt expertise aan de leerlingen en beschikt over het benodigde specialisme. Alle leerlingen hebben de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en we werken doelgericht. Iedereen wordt gehoord, gezien en is zichzelf! Dit geldt voor onze leerlingen, ouders en collega’s. Als team zijn we toegankelijk en hechten veel waarde aan een positieve sfeer op de scholen. 

We werken gelijkwaardig samen met leerlingen, ouders en collega’s, zijn betrokken en hebben een open en eerlijke houding naar elkaar. Wij leren van en met elkaar. Wij voelen ons veilig om hulp te vragen, aan te bieden en staan voor elkaar klaar. In ons pedagogisch klimaat mag je jezelf zijn en fouten maken hoort daarbij.

Hier leer je van. Iedereen wordt gestimuleerd om eigen initiatief te tonen, zelf te ervaren en te beleven. Er is een goede balans tussen inspanning en ontspanning. 

images.jpg

 

Ruward Praktijk in beeld 

bij de Sociale Dienst Drechtsteden. In 2019 mochten wij een complete set van Ruward Praktijk leveren aan het Arbeidsonderzoek Centrum. De Sociale Dienst laat in een korte film zien hoe zij te werk gaat  De samenwerking met verschillende partners, gemeenten, ambassadeurs inclusief werkgeverschap en afdelingen binnen de Sociale Dienst Drechtsteden hoe zij inwoners van de Drechtsteden aan werk helpen.

klik op de link om de video te bekijken https://www.youtube.com/watch?v=bvJmheZa7Q0