Adapt-Ability samen bepalen we de koers

Adapt-Ability | Institute For Workability Improvement | Training, Instruments, Programs, Workingmodels

nl gb de tr am

KvK nummer: 05070375

 

BTW nr.:NL822621071B01

 

EORI-nr. NL 822621071

Adapt-Ability (Հարմարվելու ընդունակություն

Մեր խորհրդատվական գրասենյակը, արդյունաբերական կառավարմամբ զբաղվող Buro Mink-ի շարունակությունն է և ունի մեծ փորձ: Մեզ մոտ անցկացվում է ուսուցում, մարդ - համապատասխան աշխատանք և աշխատանքի վերա / ինտեգրման ոլորտներում: Ուսուցումը, աշխատանք փնտրողների, հաճախորդների , գործազուրկի նպաստ ստացողների, ինչպես նաև խորհրդատուների, ուղեկիցների, հարկային տեսուչների  և դասատուների համար է:  Որպես օրինակ կարող ենք նշել` “Ներածություն, աշխատանքի ուսումնասիրման տեխնիկաներ” դասընթացը, MAST և Ruward թեսթային համակարգերի օգտագործման դասընթացը: Մենք նաև հանդիսանում ենք որպես թեսթային համակարգերի մատակարարող:

 

Adapt-Ability (Հարմարվելու ընդունակություն)

Կատարում ենք աշխատանքի հետ կապված հետազոտություն բառի բուն իմաստով, արդյունաբերության ոլորտում ,աշխատաշուկայում, ձգտելով բարելավել աշխատանքի մետոդը: Մեր նշանաբանն է "Միասին ընտրենք ճիշտ ճանապարհ", ֆունկցիա, խնդիրների վերլուծություն, մարդու աշխատանքային հմտության հետազոտություն: Խոսքը ձեռքերի վարպետության , ճանաչողական և ծարժիչային հմտության մասին է: MAST և Ruward թեսթային համակարգերը այստեղ հիմք են կազմում: Հետազոտություն կատարելուց հետո տրվում է խորհրդատվություն: Այդ խորհրդատվության նպատակն է աշխատանքային գործընթացի բարելավումը և անձի վարպետությունը աշխատանքի պահանջներին հարմարացնելու կատարելագործումը: