Adapt-Ability samen bepalen we de koers

Adapt-Ability | Institute For Workability Improvement | Training, Instruments, Programs, Workingmodels

nl gb de tr am

KvK nummer: 05070375

 

BTW nr.:NL82262107B01

 

EORI-nr. NL 822621071

mens-werk

Ons adviesbureau is de voortzetting van het Bedrijfskundig Buro Mink en heeft een rijke ervaring. Wij verzorgen training en scholing op het gebied van de mens-werkafstemming en de arbeids(re)integratie. Dit kan gericht zijn op de mens als (toekomstige) werknemer, cliënt of  uitkeringsgerechtigde of op de consulent, begeleider, assessor of leraar. Voorbeelden zijn de cursus "inleiding arbeidskundige technieken" en de cursussen betreffende het gebruik van MAST- en Ruwardtestsystemen. Tevens zijn wij leverancier van deze testsystemen.

hand-handeling

Verricht ook arbeidskundig onderzoek in de brede zin van het woord met  betrekking tot (industreel) werk of de werksituatie als zodanig en gericht op werkmethodeverbetering, uitvoeren van Ons motto hierbij is: "samen bepalen we de koers" functie- en/of taakanalyse of onderzoek naar arbeidsvaardigheden van mensen. Het gaat dan om hand- of handelingsvaardigheid en/of bedrevenheid, gerelateerd aan cognitieve en motorische vaardigheden. Het MAST en het Ruwardtestsysteem zijn hierbij de basis.Onderzoek mondt uit in advies. Dit advies heeft betrekking op verbetering van werkprocessen, of op een verbetering van de afstemming tussen persoonlijke handelingsvaardigheden en functievereisten.

We leveren onder andere aan bovenstaande scholen, NGO's enz.

Samenwerkingen

Adapt-Ability werkt samen met:

Edupos

Edupos is een onderwijskundig adviesbureau voor het primair- en voortgezet onderwijs. Zij ontwikkelen, implementeren en begeleiden onderwijsconcepten.  Ze zijn experts in gepersonaliseerd leren.

logo edupos.jpg

Platvorm Doen in

Concreet en compleet

De ervaring is dat de maatschappij om een andere vorm van onderwijs en begeleiding vraagt. Samen met de scholen kijken wat er goed is, wat er nodig is en wat er ontwikkeld moet worden. Doen waar je kwaliteiten liggen, waar je goed in bent om vanuit daar je kennis en ervaring te delen.

Om dit op een opbrengstgerichte manier te faciliteren is het Platform DOEN IN opgericht waarbij de Stuurgroep Platform DOEN IN coördineert, faciliteert en ondersteunt daar waar nodig is om de uiteindelijke kwalitatieve opbrengst van kennis, expertise en producten voor het onderwijs centraal te positioneren en te borgen binnen de organisatie(s). Concreet en compleet.

 

doen in.jpg

Laatste Nieuws

 

 

Nieuws - Nieuws

Adapt-Ability heeft onlangs ean aantal onderdelen van Ruward Praktijk geleverd aan de Koetsveldschool in Den Haag. De school hoopt met de aanschaf de kansen op een werkplek voor hun leerlingen te vergroten.

koetsveldschool.png

Ook de Bodde in Tilburg is over gegaan tot aanschaf van een compleet pakket Ruward Praktijk. VSO De Bodde verzorgt onderwijs aan licht tot ernstig verstandelijk beperkte leerlingen met veelal complexe problematiek. Het leerstofaanbod is sterk gericht op zelfredzaamheid, waarbij wordt toegewerkt naar uitstroom naar Arbeid en Dagbesteding met flexibele  ondersteuning.

 

de Bodde.png

Vijf scholen voor speciaal onderwijs voor blinde en slechziende kinderen gaan over tot aanschaf van Ruward Praktijk materialen. Inmiddels hebben ze een inventarisatie gehouden en zijn over gegaan tot een bestelling. Na de zomervakantie starten we de productie.

bartimeus.pngvisio.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlijnen

Binnenkort hebben we voor alle onderdelen de leerlijnen gereed. Met de leerlijnen wordt nog duidelijker hoe Ruward Praktijk ingezet kan worden. We hebben rekening gehouden verschillende niveau's. De leerlijnen zijn na de zomervakantie te downloaden via het login gedeelte. Bezoek daarom regelmatig de login kant om op de hoogte te blijven van nieuw ontwikkelde materialen.