Adapt-Ability samen bepalen we de koers

Adapt-Ability | Institute For Workability Improvement | Training, Instruments, Programs, Workingmodels

nl gb de tr am

KvK nummer: 05070375

 

BTW nr.:NL822621071B01

 

EORI-nr. NL 822621071

mens-werk

Ons adviesbureau is de voortzetting van het Bedrijfskundig Buro Mink en heeft een rijke ervaring. Wij verzorgen training en scholing op het gebied van de mens-werkafstemming en de arbeids(re)integratie. Dit kan gericht zijn op de mens als (toekomstige) werknemer, cliënt of  uitkeringsgerechtigde of op de consulent, begeleider, assessor of leraar. Voorbeelden zijn de cursus "inleiding arbeidskundige technieken" en de cursussen betreffende het gebruik van MAST- en Ruwardtestsystemen. Tevens zijn wij leverancier van deze testsystemen.

hand-handeling

Verricht ook arbeidskundig onderzoek in de brede zin van het woord met  betrekking tot (industreel) werk of de werksituatie als zodanig en gericht op werkmethodeverbetering, uitvoeren van Ons motto hierbij is: "samen bepalen we de koers" functie- en/of taakanalyse of onderzoek naar arbeidsvaardigheden van mensen. Het gaat dan om hand- of handelingsvaardigheid en/of bedrevenheid, gerelateerd aan cognitieve en motorische vaardigheden. Het MAST en het Ruwardtestsysteem zijn hierbij de basis.Onderzoek mondt uit in advies. Dit advies heeft betrekking op verbetering van werkprocessen, of op een verbetering van de afstemming tussen persoonlijke handelingsvaardigheden en functievereisten.

We leveren onder andere aan bovenstaande scholen, NGO's enz.

Samenwerkingen

Adapt-Ability werkt samen met:

Edupos

Edupos is een onderwijskundig adviesbureau voor het primair- en voortgezet onderwijs. Zij ontwikkelen, implementeren en begeleiden onderwijsconcepten.  Ze zijn experts in gepersonaliseerd leren.

logo edupos.jpg

Platvorm Doen in

Concreet en compleet

De ervaring is dat de maatschappij om een andere vorm van onderwijs en begeleiding vraagt. Samen met de scholen kijken wat er goed is, wat er nodig is en wat er ontwikkeld moet worden. Doen waar je kwaliteiten liggen, waar je goed in bent om vanuit daar je kennis en ervaring te delen.

Om dit op een opbrengstgerichte manier te faciliteren is het Platform DOEN IN opgericht waarbij de Stuurgroep Platform DOEN IN coördineert, faciliteert en ondersteunt daar waar nodig is om de uiteindelijke kwalitatieve opbrengst van kennis, expertise en producten voor het onderwijs centraal te positioneren en te borgen binnen de organisatie(s). Concreet en compleet.

 

doen in.jpg

Nieuws - Nieuws

RUWARD PRAKTIJK

We hebben in de afgelopen periode een zogenaamde 0-meting ontwikkeld (RP 001 t/m 003). Met deze 0-meting kunt u, in pak weg 15 minuten, het startniveau van uw leerling/cliënt meten. De meting kan ook worden ingezet om de vorderingen te meten. Het gaat om drie kort-cyclische opdrachten op het gebied van sorteren, beslissen en monteren. Het is een zogenaamde 1 op 1 opdracht. De resultaten kunnen worden vastgelegd in een productie- en observatiesheet.

 

 

Samen werken aan werk!

Werkkracht te Ede is een ondernemende netwerkorganisatie met werkzoekenden, werkgevers, het WerkgeversServicepunt regio FoodValley (WSP), UWV en de gemeente Ede. Werkkracht realiseert maatwerk. Bij en met werkgevers, onderwijs en partners. Want werk en participeren zijn belangrijk. Voor iedereen!

 Werkkracht-2018.jpgIMG_1416[1].JPG

 

Berkenbeek te Wuustwezel is een katholiek geïnspireerde dialoogschool. Dit wil zeggen dat wij willen werken vanuit de christelijke inspiratie, het katholieke geloofskader, maar als dialoogschool open staan voor andere levensvisies en levenshoudingen. Er is ruimte tot ontmoeting met anders- of niet-gelovigen. We trachten onze leerlingen bewust te leren kijken naar geloven, en dit binnen de pluraliteit van onze samenleving. We trachten, rekening houdend met hun mogelijkheden, het christelijk geloof toegankelijk te maken en hen te laten zien welke antwoorden het biedt op vragen naar zingeving. Onlangs hebben wij een Ruward testsysteem mogen leveren en zijn nu bezig deze te implementeren.

 logo berkenbeek.png

 

 

Wase Werkplaats te Temse situeert zich op een unieke manier in de maatschappij, onder meer door haar speciale organisatie. De lokale gemeenschap gaf ons de opdracht personen met een verstandelijke beperking of arbeidshandicap naar een grotere zelfstandigheid te begeleiden, en dat dicht bij huis.

We geven onze medewerkers de gelegenheid om hun bijzondere talenten verder te ontwikkelen. Dat doen we door hen aangepast werk te geven in de regio. Deze lokale verbondenheid weerspiegelt zich ook in de samenstelling van ons bestuur.

Deze opdracht goed uitvoeren is de uitdaging van onze organisatie en ons bestuur. Méér nog, we streven ernaar de referentie te zijn in ons vakgebied.

Goede resultaten bereiken we alleen via excellent leiderschap dat:

Daarbij trachten we altijd de juiste balans te vinden tussen:

 

 logo wase.png

 

Trianval maatwerkbedrijf in Wetteren

Een sociaal economisch bedrijf met meer dan 270 werknemers dat uitgegroeid is tot een modern industrieel toeleveringsbedrijf. Trianval verschaft zinvol en lonend werk aan aan werkwillige personen met een afstand tot de arbeidsmarkt die tijdelijk of definitief niet in een normaal economisch circuit terecht kunnen, waarbij personen met een lichamelijke, zintuiglijk of mentale beperking de prioritaire doelgroep vormen.

Het uiteindelijke doel is de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt met het oog op hun verbeterde integratie in en participatie aan de maatschappij. De arbeid staat dus centraal.

Trianval voorziet in doelmatige begeleiding die mogelijkheid tot professionele aanpassing en bevordering nastreeft en die, in de mate van het mogelijke, doorstroming naar het gewone bedrijf helpt realiseren. Om nog beter de mogelijkheden van de (kandidaat)werknemers in beeld te krijgen heeft men de Ruward-test aangeschaft.

trianval.png