Adapt-Ability samen bepalen we de koers

Adapt-Ability | Institute For Workability Improvement | Training, Instruments, Programs, Workingmodels

nl gb de tr am

KvK nummer: 05070375

 

BTW nr.:NL82262107B01

 

EORI-nr. NL 822621071

mens-werk

Ons adviesbureau is de voortzetting van het Bedrijfskundig Buro Mink en heeft een rijke ervaring. Wij verzorgen training en scholing op het gebied van de mens-werkafstemming en de arbeids(re)integratie. Dit kan gericht zijn op de mens als (toekomstige) werknemer, cliënt of  uitkeringsgerechtigde of op de consulent, begeleider, assessor of leraar. Voorbeelden zijn de cursus "inleiding arbeidskundige technieken" en de cursussen betreffende het gebruik van MAST- en Ruwardtestsystemen. Tevens zijn wij leverancier van deze testsystemen.

hand-handeling

Verricht ook arbeidskundig onderzoek in de brede zin van het woord met  betrekking tot (industreel) werk of de werksituatie als zodanig en gericht op werkmethodeverbetering, uitvoeren van Ons motto hierbij is: "samen bepalen we de koers" functie- en/of taakanalyse of onderzoek naar arbeidsvaardigheden van mensen. Het gaat dan om hand- of handelingsvaardigheid en/of bedrevenheid, gerelateerd aan cognitieve en motorische vaardigheden. Het MAST en het Ruwardtestsysteem zijn hierbij de basis.Onderzoek mondt uit in advies. Dit advies heeft betrekking op verbetering van werkprocessen, of op een verbetering van de afstemming tussen persoonlijke handelingsvaardigheden en functievereisten.

We leveren onder andere aan bovenstaande scholen, NGO's enz.

Samenwerkingen

Adapt-Ability werkt samen met:

Edupos

Edupos is een onderwijskundig adviesbureau voor het primair- en voortgezet onderwijs. Zij ontwikkelen, implementeren en begeleiden onderwijsconcepten.  Ze zijn experts in gepersonaliseerd leren.

logo edupos.jpg

Platvorm Doen in

Concreet en compleet

De ervaring is dat de maatschappij om een andere vorm van onderwijs en begeleiding vraagt. Samen met de scholen kijken wat er goed is, wat er nodig is en wat er ontwikkeld moet worden. Doen waar je kwaliteiten liggen, waar je goed in bent om vanuit daar je kennis en ervaring te delen.

Om dit op een opbrengstgerichte manier te faciliteren is het Platform DOEN IN opgericht waarbij de Stuurgroep Platform DOEN IN coördineert, faciliteert en ondersteunt daar waar nodig is om de uiteindelijke kwalitatieve opbrengst van kennis, expertise en producten voor het onderwijs centraal te positioneren en te borgen binnen de organisatie(s). Concreet en compleet.

 

doen in.jpg

Laatste Nieuws

 

 

Nieuws - Nieuws

Vijf scholen voor speciaal onderwijs voor blinde en slechziende kinderen gaan over tot aanschaf van Ruward Praktijk materialen. Inmiddels hebben ze een inventarisatie gehouden en zijn over gegaan tot een bestelling. Na de zomervakantie starten we de productie.

bartimeus.pngvisio.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Wingerd is een christelijke school voor ZML-onderwijs. Er is een afdeling voor Speciaal Onderwijs (SO) en een afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). In beide afdelingen is een OnderwijsZorggroep (OZ) voor kinderen met een meervoudige beperking. Wij mogen binnenkort meerdere onderdelen van Ruward Praktijk leveren.

 index.png

 

GO! SBSO HELIX” is een school waar er een klimaat heerst waarin iedere leerling aanvaard en gestimuleerd wordt.Sommige jongeren hebben het zeer moeilijk om de leerstof en de studiedruk van het gewoon onderwijs te verwerken. De ontmoediging bij deze jongelui kan leiden tot schoolmoeheid en problematisch gedrag zowel thuis als op school. Door onze eigen aanpak trachten we deze jongeren zo goed mogelijk te begeleiden. De school heeft besloten om de Ruward-test in te gaan zetten om de leerlingen nog beter te kunnen begeleiden  naar een werkzame toekomst.

logo helix.jpg

Trianval maatwerkbedrijf in Wetteren

Een sociaal economisch bedrijf met meer dan 270 werknemers dat uitgegroeid is tot een modern industrieel toeleveringsbedrijf. Trianval verschaft zinvol en lonend werk aan aan werkwillige personen met een afstand tot de arbeidsmarkt die tijdelijk of definitief niet in een normaal economisch circuit terecht kunnen, waarbij personen met een lichamelijke, zintuiglijk of mentale beperking de prioritaire doelgroep vormen.

Het uiteindelijke doel is de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt met het oog op hun verbeterde integratie in en participatie aan de maatschappij. De arbeid staat dus centraal.

Trianval voorziet in doelmatige begeleiding die mogelijkheid tot professionele aanpassing en bevordering nastreeft en die, in de mate van het mogelijke, doorstroming naar het gewone bedrijf helpt realiseren. Om nog beter de mogelijkheden van de (kandidaat)werknemers in beeld te krijgen heeft men de Ruward-test aangeschaft.

trianval.png